Medzinárodné otázky


Časopis pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru. Založený bol v r. 1992, vychádza 4krát ročne. Vydáva: Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od 1. 1. 1999 ho má opäť vydávať Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, ktorý ho pôvodne založil.


Šéfredaktor: Urban Rusnák
Výkonná redaktorka: Tatiana Lauková

Adresa:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

(Redakcia Medzinárodné vzťahy)
Drotárska cesta 46
811 02 BRATISLAVA
Slovenská republika
Telefón: 00421/7/593 541 25

Elektronická podoba príspevkov je dostupná na adrese:

http://www.savba.sk/logos/journals/ap

Rubriky:

- Štúdie, analýzy
- Úvahy, rozpravy
- Recenzie, správy
- Bibliografia


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:
č. 4/1998


ŠTÚDIE, ANALÝZY
Solana, J.: NATO and Security of Central and Easter Europe
Duleba, A.: Russia, Central Europe and NATO Enlargement
Waters, T.: Building and Army from Scratch: Slovakia;s uphill Struggle
Rosenberg, V.: Nový ekonomický model Latinskej Ameriky
Dacho, D.: The 50th Anniversary of the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights

ÚVAHY, ROZPRAVY
Demiralp, I.: NATO Enlargement and the Others
Lančarič, I.: The Post-Modern Stat and the World Order - krátke zamyslenie sa

DOKUMENTY, PRAMENE
Vienna European Council 11 and 12 December 1998 Presidency Conclusion

RECENZIE, SPRÁVY
Tarasovič, V.: Cyklus seminárov o národnej bezpečnosti
Babis, I.: Informácia z 3. medzinárodnej konferencie pre krajiny strednej Európy a Pobaltia

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia príspevkov uverejnených v časopise Medzinárodné otázky v rokoch 1993-1998


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká