Dejiny - udalosti (www.dejiny.sk)

Prednáška sa bude konať vo štvrtok 25. januára 2001 o 17,00 hod.

v miestnosti č.236 (zasadačka)

na 2. poschodí Filozofickej fakulty UK, Gondova 2.