Dejiny - Podujatia (www.dejiny.sk)

 

 

Štátna krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV v Trenčíne

Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne

Mestské kultúrne stredisko v Trenčíne

 

 

Vás pozývajú na prednášku

 

 

 

univ. prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc.

 

predsedu Jazykového odboru Matice slovenskej

a riaditeľa Slavistického kabinetu SAV

 

 

 

 

 

 

 

Z histórie slovenského jazyka

 

 

 

 

 

 

ktorá sa uskutoční 19.2.2001 (pondelok) o 11.00 h v Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch v Trenčíne.