(www.dejiny.sk)

Literárne informačné centrum

 

si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu

3. zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov

 

SLOVENSKO OČAMI CUDZINCOV

 

11. októbra 2000 o 10,00 hod.

České centrum, Nám. SNP 12, Bratislava

Knihu a novú koncepciu edície predstaví editor PhDr. Pavel Dvořák.