Dejiny - Podujatia - československá ústavnosť

Katedra slovenských dejín FF UK v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na prednášku

 

Problémy československej ústavnosti v reflexii nemeckých právnikov v ČSR (1918 - 1938)

 

Prednášať a diskutovať s Vami bude

Doc. Dr. Vladimír Goněc, CSc.

(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brne)

24.10.2000 (utorok) o 18,00 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám.,  miestnosť 424