(www.dejiny.sk - podujatia - Kónya Peter)

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

Doktorand: PhDr. Peter Kónya

 

 

Téma dizertácie:

Východoslovenské slobodné kráľovské mestá Prešov, Bardejov a Sabinov v posledných protihabsburských povstaniach (1670 - 1711)

 

Oznamujeme Vám, že dňa 12.10.2000 o 9,00 hod. sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, II. posch. č. dv. 236 - v zasadacej miestnosti uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce vo vednom odbore slovenské dejiny