Dejiny - Podujatia - Kováč D. - Storočie svetla - storočie temna (www.dejiny.sk)

 

Vydavatežstvo Q 111

si Vás týmto dovožuje pozva na privítanie knihy

 

Dušan Kováč

20. storočie
 (Storočie svetla - Storočie temna)

 

Stretnutie sa uskutoční v stredu 18.4.2001 o 17,00 hod.

v Klube spisovatežov na Laurinskej ulici č. 2  v Bratislave