Dejiny - Podujatia - Michal Institoris Mošovský (www.dejiny.sk)

 

 

 

Oddelenie dejín staršej slovenskej literatúry si Vás dovoľuje pozvať
na pracovné stretnutie, na ktorom odznie
prednáška

 

 

 

PhDr. Evy Kowalskej, CSc.

Historický ústav SAV

 

 

 

Michal Institoris Mošovský a ozrejmovanie

 

dobového literárneho kontextu

 

(spojená s diskusiou)

 

 

 

Dátum a miesto:

26. marca 2001 o 13, 30 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, Konventná 13.

Tešíme sa na Vašu účasť!