(www.dejiny.sk)

Historický ústav SAV

 Klemensova 19, Bratislava

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvat' na ďalší z aperitívov, ktoré poriada Historický ústav SAV dňa 19. októbra 2000 (štvrtok) o 10,30 hod. na tému

 

19. svetový kongres historikov

Oslo 2000

Vystúpia účastníci kongresu

PhDr. Dušan KOVÁČ, DrSc.

predseda Slovenského komitétu historikov

a

PhDr. Bohumila FERENČUHOVÁ, CSc.

vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV.