(www. dejiny.sk - podujatia - Československo - francúzske spojenecké vzťahy v 20. storočí)

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

 

POZVÁNKA

na

APERITÍV

 

Československo - francúzske spojenecké vzťahy v 20. storočí

(PhDr. Pavol PETRUF, DrSc.)

 

Dátum: 21. septembra 2000 (štvrtok) o 10,30 hod.

Miesto: Podujatie sa koná v zasadacej miestnosti Ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, na 1. medziposchodí