Dejiny - Podujatia - knieža Rastislav (www.dejiny.sk)

 

 

Cyrilometodská spoločnosť

Národné osvetové centrum

 

Sympózium o kniežati svätom Rastislavovi a svätcoch - sedempočetníkoch

 

(Otázky - Odpovede)

 

 

PhDr. Veronika Plachá

Akademik Bohuslav Chropovský

JuDr. Milan Ferko

Akad. maliar Peter Romaňák

Miesto: Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Dátum: 20.november 2000 o 16, 00 hod.