Dejiny - Podujatia - Regionálny vývoj (www.dejiny.sk)

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

si Vás dovoluje pozvat na

odborný seminář s názvem

 

Regionální vývoj jako součást hospodářských a sociálních dějin

 

Seminář se uskuteční v pátek 1. prosince 2000 v budově FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, v místnosti
č. 102 v 1. patře, od 9, 30 hod.

V době od 9, 00 - 9, 30 proběhne prezentace

PROGRAM:

9,30 - 12,30 hod.

 

Vývoj regionální organizace v industriální a postindustriální společnosti

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.

 

Regionální vývoj jako integrální součást strategie regionálního rozvoje

Doc. RNDr. René Wokoun, CSc.

 

Problém návaznosti ekonomických a správních regionů

Doc. PhDr. Jozef Bartoš, DrSc.

 

K výzkumu hospodářských oblastí v období industrializace

PhDr. J. Matějček, DrSc. - PhDr. J. Machačová, CSc.

 

K problematice využívání pramenů v regionální historiografii

Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

 

Historická regionalistika ve výuce a v praxi

Doc. PhDr. Peter Vorel, CSc.

 

 

13,30 - 15,30 hod.

 

Regionalizmus na Slovensku v medzivojnovom období

PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.

 

K výzkumu hospodářskeho vývoje českého Slezska po roce 1945

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

 

Regionální vývoj jako součást hospodářských a sociálních dějin na příkladu jihočeského regionu

PaedDr. Jiří Dvořák

 

Úloha OŽK dalších hospodářských organizací v regionu

Mgr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

 

Vzájemný vliv na výrobu výbušnín a východočeského regionu v letech 1918 - 1945

PhDr. Marta Kohárová, CSc.