Dejiny - Podujatia - Japonské náboženstvo a umenie (www.dejiny.sk)

 

Pozvánka

Výbor  Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska Vás pozýva na prednášku

japonskej historičky umenia

Dr. Masako Shono Sladek: 

Japonské náboženstvo a umenie

v utorok 14. novembra 2000 o 15. hodine v Pálffyho paláci na Panskej ul. 19 v Bratislave.

Prednáška odznie v nemčine s prekladom do slovenčiny.

Prednáška sa uskutočňuje vd'aka členským príspevkom členov Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska, jej sponzorským členom (Mgr. Eva Križanová, Dr.phil. Jörg Meier, Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen, PhDr. Agnes Schramm, Ing. arch. Júlia Takátsová, PhDr. Miloslava Zemková a Dr. Arne Ziegler), podpore Slovenskej akadémie vied a Galérie mesta Bratislavy.