Dejiny - Podujatia - Dielo Antona Spiesza (www.dejiny.sk)

 

 

Historický ústav SAV

Vás srdečne pozýva na seminár

 

DIELO ANTONA ŠPIESZA

 

Referenti:

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

 

Miesto: študovňa, 2. poschodie, č. dv. 26

Dátum a čas: 16. novembra 2000 (štvrtok) o 10.30 hod.