Dejiny (www.dejiny.sk)

 

 

 

 

 

Rakúske kultúrne centrum Bratislava

 

a

 

Historický ústav SAV Bratislava

 

 

Vás pozývajú na

 

prednášku so simultánnym prekladom

 

 

 

Dejiny raného novoveku

 

 

Prof. Karl Vocelka (Viedeň)

 

 

 

 

štvrtok, 15. marec 2001 o 18,00 hod.

Bratislava, Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10