Dejiny - Podujatia - Pohrebné rituály (www.dejiny.sk)

 

 

Oddelenie religionistiky pri Katedre etnológie FiF UK a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev

 

Vás srdečne pozývajú na prednášku

 

Prof. Henryka Zimoňa SVD

(z Lublinskej univerzity, Poľsko)

 

na tému

 

 

Pohrebné rituály u národa Konkomba v 

 

severnej Ghane

 

 

 

Prednáška sa uskutoční v pondelok 19. marca 2001 na Gondovej ul. 
v miestnosti G 236 o 14, 00 hod.