(www.veda.sk - podujatia - Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970)

 

Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy 

připravuje ve spolupráci s Archivem Akademie věd ČR, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Společností pro dějiny věd a techniky kolokvium

 

Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970)

Praha - Karolínum (Ovocný trh)

22. - 23. listopadu 2000

Kolokvium navazuje na loňské setkání "Věda v Československu v letech 1953 - 1963" a klade si podobné cíle: všestranně  objasnit postavění vědy v širokých souvislostech liberalizace české společnosti a vypjatého období konce šedesátých let.

Jednání bude rozdeleno do tematických bloků (instituce, přírodní vědy, společenské vědy, věda a vědci pod vlivem politického vývoje atd., bude upřesneno podle přihlášených referátů). Bloky budou uvedeny hlavním referátem (30 minút), ostatní referáty by neměly přesáhnout 15 minut. Po zkušenostech z minulých let pořadatelé nevylučují možnost, že z kapacitních důvodů nebudou moci nekteré nabídnuté příspěvky zařadit.

Máte - li zájem o účast na tomto kolokviu, odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku do 30. června 2000 na kontaktní adresu:

Ústav dějin - Archiv UK

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

Bližší informace Vám rádi podají:

PhDr. Blanka Zilynská

PhDr. Petr Svobodný

Tel.: 24 22 81 04, 24 49 14 63

Fax: 24 49 16 70

E-mail:

petr.svobodny@ruk.cuni.cz

blanka.zilynska@ruk.cuni.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA KOLOKVIUM

Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970)

Praha - Karolinum (Ovocný trh)

22. - 23. listopadu 2000

 

Jméno a příjmení, tituly:

Instituce:

Adresa:

Preferované kontaktní spojení:

Přihlašuji referát na téma:

Případné požadavky na technické zařízení:

Datum:                                                                       Podpis:

Přihlášku, prosim, odešlete i v případě, že nehodláte vystoupit s referátem.