Dejiny - Podujatia - Genealógia a heraldika na Slovensku - Stav a perspektívy (www. dejiny.sk)

 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FFUK v Bratislave

MV SR – Odbor archívnictva a spisovej služby

Slovenská národná knižnica

Slovenský národný archív

Mesto Martin

 

pri príležitosti 10. výročia založenia

Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

pri Matici slovenskej

Vás pozývajú

na odborný seminár

 

GENEALÓGIA A HERALDIKA NA SLOVENSKU

STAV A PERSPEKTÍVY

 

v dňoch 5.-6. septembra 2001 (streda-štvrtok)

v priestoroch Slovenskej národnej knižnice

v Martine na Hostihore

(nám. J. C. Hronského 1)

 

V uplynulom desaťročí sme na Slovensku

i v slovacikálnom zahraničí zaznamenali nebývalý

rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín.

Organizáciou pripravovaného seminára

chceme vytvoriť priestor na

zhodnotenie doterajších aktivít,

predstavenie aktuálnych a pripravovaných projektov, názorov na to, čo by sa v daných oblastiach malo či mohlo zmeniť k lepšiemu.

Na podujatie pozývame tak vedeckých pracovníkov, archivárov, pedagógov, ako aj laických bádateľov a tých, ktorí na poli genealógie a heraldiky podnikajú. Pozývame kolegov a priateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a ďalších krajín.

Príďte sa s nami podeliť

o svoje názory a skúsenosti.

 

Program

5.9.2001

8.30 - 9.00 Prezentácia

9.00 - 12.00 Otvorenie, referáty, diskusia

12.00 - 13.00 Obed

13.00 - 15.30 Referáty, diskusia

15.30 - 16.00 Vyhodnotenie súťaže „Najlepšie genealogické práce“

18. 00 - 24.00 Spoločenské stretnutie

 

6.9.2001

8.00 - 9.30 Referáty, diskusia

9.30 - 10.00 Prestávka

10.00 - 12.00 Valné zhromaždenie SGHS MS, záver

12.00 - 13.00 Obed

 

Podmienky vystúpení

Referáty (10-15 minút, v písomnej podobe 5-10 strán vrátane poznámok či použitej literatúry)

Koreferáty a diskusné príspevky (5-10 minút, v písomnej podobe 2-7 strán)

Príspevky určené na publikovanie doručte na diskete (v T602 alebo vo Worde) do 15. septembra 2001

 

Organizácia

Účastníkom môžeme zabezpečiť ubytovanie od 4.9. do 6.9.2001 na internáte Jeseniovej lekárskej fakulty UK     (v blízkosti miesta konania seminára) v cene 100,- Sk    za noc (pre slovenských i českých účastníkov).

·     Účastníci majú zabezpečené obedy po 50,- Sk.

·     Na podujatie je potrebné prihlásiť sa písomne  najneskôr do 30. júna 2001. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok. Účastníci z ČR môžu účastnícky poplatok uhradiť na mieste.

 

Informácie

 

·     Tel.: 0842-413 12 67

·     E-mail: sismis@matica.sk

 

 

Prihláška

na seminárGenealógia a heraldika na Slovensku

Odošlite najneskôr do 30.6.2001 na adresu:

SGHS MS, nám. J.C. Hronského 1, 036 52 Martin

 

Meno a adresa (vrátane titulov a PSČ):

 

Tel.:                                         

E-mail:

Názov príspevku (vystúpenia):

 

Typ príspevku (podčiarknite): referát – koreferát – diskusný

Dĺžka vystúpenia (min.): Stručný obsah:
 

 

 

 

 

Ubytovanie (nehodiace sa vyčiarknite):

4.-5.9.2001

5.-6.9.2001

záloha 50,- Sk

záloha 50,- Sk

Obed (nehodiace sa vyčiarknite): 

5.9.2001

6.9.2001

50,- Sk

50,- Sk

Spoločenský večer (švédske stoly):                         200,- Sk

Spolu:

 

 

Účastnícky poplatok som uhradil dňa .......................................

z účtu č. ....................................................................................

na účet č. 17237-362/0200.

Pri odhlásení do 15.8.2001 vraciame účastníkovi 75%,

po 15.8.2001 50% uhradenej sumy.

 

Dátum:                                  Podpis: