Dejiny - Podujatia - Janko Jesenský (www.dejiny.sk)

 

Mestské múzeum v Bratislave

si Vás dovoluje pozvat'

na pracovný seminár

 

JANKO JESENSKÝ

50 rokov Múzea Janka Jesenského

 

Bratislava

27. február 2000

Kinosála Mestského múzea, nádvorie Starej radnice

 

Program seminára:

9.00

Otvorenie seminára

9.30 - 10.30

Múzeum Janka Jesenského

Mgr. Luboš Kačírek

 

Prozaik Janko Jesenský

PhDr. Marcela Mikulová, CSc.

 

Janko Jesenský - predstavitel' Slovenskej literárnej moderny

Mgr. Dana Kršáková, CSc.

 

10.30 - 11.00

Prestávka

 

11.00 - 12.00

Občianska poézia Janka Jesenského ako historický prameň

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

 

"Jankov chrám" alebo ako dobyt' ženské srdce

Prof.  PhDr. Roman Holec, CSc.

 

Janko Jesenský ako legionár

Mgr. Miloslav Čaplovič

 

12.00 - 12.30

Diskusia

Presun účastníkov seminára do Múzea Janka Jesenského na Somolického - prehliadka Múzea Janka Jesenského

 

Kontakt: Mgr. źuboš Kačírek

Mestské múzeum v Bratislave

Primaciálne nám. 3

815 18 Bratislava

Tel.: 07/54 43 47 42

Fax: 07/54 43 46 31

e-mail: mmba@bratislava.sk