Študent histórie...
www.dejiny.sk

Kalendár podujatí

Vážení priatelia, historická obec sa najrýchlejšie dozvie o Vašom podujatí ak správu o ňom pošlete na adresu:  dejiny.sk

Dátum

Názov podujatia

10.-12. 10. 2001

Malé regióny vo veľkej politike ... 

05.-06. 09. 2001   Genealógia a heraldika na Slovensku ...
24. 05. 2001   Spomienky ako historický prameň
18. 04. 2001   Prezentácia publikácie D. Kováča ...
10. 04. 2001   Židia v Československu (1918 - 1945)
05. 04. 2001   Problémy formovania moderného ruského a ukrajinského národa
27. 03. 2001   Dominikáni a vzdelanosť v 13. a 14. storočí
26. 03. 2001   Michal Institoris Mošovský a ozrejmovanie ... 
19. 03. 2001   Pohrebné rituály u národa Konkomba v severnej Ghane
15. 03. 2001   Dejiny raného novoveku
15. 03. 2001   Historicko - antropologický výskum .... rodiny palatína J. Thurzu
27. 02. 2000   Janko Jesenský (50 rokov Múzea Janka Jesenského)
19. 02. 2001   Z histórie slovenského jazyka
12.-14. 02. 2001   Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung im Vergleich
25. 01. 2001   Byzantský ikonoklazmus (storočie zápasu o ikonu)

6.-7.12.2000

Komisia historikov Slovenska a Rumunska

1.12.2000

 

Regionální vývoj jako součást hospodářských a sociálních dějin

27.-28.11.2000

Fenomén Ruska v slovenských dejinách a kultúre

22. - 23.11.2000

Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970)

22.11.2000

O sakrálnej architektúre na Slovensku a v Trenčianskom kraji

20.11.2000

Sympózium o kmiežati svätom Rastislavovi ....

16.11.2000 Dielo Antona Špiesza
16.11.2000 Poslanie a profilácia múzeí najnovších dejín v 21. storočí
14.11.2000 Japonské náboženstvo a umenie
13.11.2000 150 rokov Trnavskej univerzity
9.-11.11.2000 Mestá v strednej Európe ...

25.-27.10.2000

K počiatkom našich dejin (Slovensko-maďarská konferencia)

24.-25.10.2000

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v Európe ... 1939-1945

24.10.2000 Problémy československej ústavnosti v reflexii nemeckých právnikov ...
19.-20.10.2000 Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine

19.10.2000

Česi na Slovensku

19.10.2000 19. svetový kongres historikov - Oslo 2000
18.-19.10.2000 Juraj Fándly v slovenských kultúrno-osvetových, literárnych ...
18.-19.10.2000 Z dejín baníctva a mincovníctva v Kremnici
12.10.2000 Rozvoj poľnohospodárskej výroby na zičiovských panstvách ...
12.10.2000 Nemecká menšina na Slovensku v r. 1944-1953
12.10.2000 Východoslovenské slobodné kráľovské mestá ...
11.10.2000 Slovensko očami cudzincov
10. - 12.10.2000 Knižná kultúra na Záhorí
9.10.2000 Imrich Kotvan 
5.10.2000 Prezentácia Historického ústavu SAV v Prahe
4.10.2000 Minulosť jednej ilúzie

27.9.2000

Slováci v uhorských dejinách

27.9.2000 Dni Milana Rastislava Štefánika
21.9.2000 Československo-francúzske vzťahy v 20. storočí
21.9.2000 Milan Šimečka
20. - 22.9.2000 Zhutňovanie medených rúd v Spišsko - gemerskom regióne
20.9.2000 História výroby nealkoholických nápojov a minerálnych vôd ...

Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť na hlavnú stránku...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999 - 2000, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 04.06.2001 00:24:34
Made in Slovakia