(www.dejiny.sk - podujatia - Imrich Kotvan)

 Slovenská národná knižnica v Martine a Záhorská knižnica v Senici organizujú

 

 

spomienkový seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín 

PhDr. Imricha Kotvana,CSc.

 

  Dátum konania: 9. október 2000

Miesto: Skalica 

Prihlášky na uvedený seminár prosíme zaslať  na adresu:

Mgr.Klára KOMOROVÁ - NBÚ SNK MS Martin (predsedkyňa komisie pre HKF SSK)

PhDr.Eva FRIMMOVÁ, CSc. - HÚ SAV Bratislava