Dejiny - Podujatia -  Dominikáni a vzdelanosť (www.dejiny.sk)

 

BANSKOBYSTRICKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ

a

ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ 

pri Katedre histórie FHV UMB

Vás pozývajú na prednášku 

Dominikáni a vzdelanosť 
v 13. a 14. storočí

Mgr. Gabriela Hunčagu (DOMINIKANERKLOSTER WIEN)

 

Prednáška sa uskutoční 27. 3. 2001 o 16.30 hod. na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (ul. Tajovského 40) v miestnosti č. 135 (1. posch.).

 Informácie o akcii Vám poskytne Mgr. Rastislav Kožiak (koziak@nextra.sk, tel. 4134541, kl.143)

Tešíme sa na Vašu účasť!