Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Kabinet orientalistiky SAV, Encyklopedický ústav SAV a Jednota klasických filológov za účasti Ministerstva kultúry SR a Domu zahraničných Slovákov

 

usporiadajú

19. – 20. októbra 2000

vedecký seminár na tému

 

PROBLÉMY ADAPTÁCIE CUDZÍCH MIEN V SLOVENČINE.

Vedecký seminár sa začne o 14.00 h popoludní  a bude pokračovať aj ďalší deň v priestoroch Domu zahraničných Slovákov na Štefánikovej ul. č. 25 v Bratislave.

Na seminári sa otvoria tieto témy:

  • problém prepisu a výslovnosti uhorských mien
  • problém prepisu a výslovnosti antických mien
  • problém prepisu a výslovnosti mien a pomenovaní z orientálnych a iných jazykov.

Vzhľadom na diskusný charakter podujatia by bolo vítané, keby príspevky účastníkov nepresiahli 15 minút.

Ak je to možné, prosíme referujúcich, aby príspevok do pripravovaného zborníka odovzdali na diskete priamo na podujatí, najneskôr však do konca októbra 2000.

Plánovaný harmonogram seminára:

 

19. október

14.00 - 18.00 h

18.30 h recepcia

 

20. október

 

9.00 - 13.00 h (obed individuálne)

14.30 - 17.00 h

V prípade spresnenia ďalších informácii sa môžete obrátiť na Mgr. Katarínu Ballekovú, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel.: 07/544 31761-3, fax.: 07/54431756,

e-mail: katkab@juls.savba.sk

doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.

riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV,

predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV