(www.dejiny.sk - podujatia - nealkoholické nápoje)

Predstavenstvo výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

Vás pozýva na zasadnutie otvoreného predstavenstva Asociácie

 

Dátum konania: 20. september 2000 o 10,30 hod.

Miesto: zasadacia miestnosť SPPK, Bratislava, Záhradnícka 21, 6. posch.

Program:

  1. Priority priemyslu nealko nápojov a minerálnych vôd SR

  2. Prednáška PhDr. Petra Cabadaja "História výroby nealkoholických nápojov a   minerálnych vôd na Slovensku"

  3. Diskusia, rôzne