(www.dejiny.sk - podujatia - Olejník Milan)

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

Doktorand: Mgr. Milan Olejník

 

 

Téma dizertácie:

Nemecká menšina na Slovensku v r. 1944 - 1953

 

Oznamujeme Vám, že dňa 12.10.2000 o 11,00 hod. sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, II. posch. č. dv. 236 - v zasadacej miestnosti uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce vo vednom odbore slovenské dejiny