(www.dejiny.sk - podujatia - prezentácia HÚ SAV)

 

 

Prezentácia Historického ústavu SAV

 

Dátum: 5.10.2000 o 17,00 hod

Miesto konania: Slovenský inštitút v Prahe

Moderátor podujatia: 

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.- riaditeľ Historického ústavu AV ČR

 

Vstupné príhovory:

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. - riaditeľ Historického ústavu SAV

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. - vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied

PhDr. Jozef Leikert