(www.dejiny - podujatie - Dni Milana Rastislava Štefánika)

 

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ

A ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI

v spolupráci

so Slovenským národným múzeom v Bratislave

a so Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo,

za finančnej podpory Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia

si Vás dovoľujú pozvať na

DNI

MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční dňa

27. septembra 2000 o 9,30 hodine

v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice

na Lazovnej ulici č. 9 v Banskej Bystrici

Program:

Otvorenie Dňa M. R. Štefánika

K biografii M. R. Štefánika (PhDr. A. Maťovčík, DrSc. Biografický ústav SNK)

Muž slnka (Prof. M. Kučera, DrSc., otvorenie výstavy)

Prezentácia bibliografie (PhDr. M. Kovačka, CSc., Bibliografický ústav SNK)

Prezentácia skladačky "Muž slnka"

M. R. Štefánik - astronóm (RNDr. V. Rušín, CSc., Astronomický ústav SAV)

Vedecké a spoločenské úspechy M. R. Štefánika - príprava na politickú a diplomatickú kariéru (PhDr. J. Husár, CSc., historik, publicista)

Spoločnosť a Spoločnosť M. R. Štefánika (Mgr. P. Uhlík, predseda spoločnosti MRŠ)

Vystúpenia hostí

Výstava o živote a diele M. R. Štefánika "Muž slnka" potrvá v ŠVK do 7. októbra 2000

----------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prosíme záujemcov o účasť na podujatí o láskavé oznámenie ich účasti  buď telefonicky, osobne alebo e-mailom na adresu:

Krajská hvezdáreň Banská Bystrica

Lazovná ulica č.9 

Banská Bystrica 

Lazovná ulica č. 9 

 974 01Banská Bystrica

Tel.: 088 - 4156144

E-mail: hvezdar@isternet.sk