Dejiny - Podujatia - Thurzo (www.dejiny.sk)

 

Historický ústav SAV

Vás srdečne pozýva na seminár

s

PhDr. Tiinde Lengyelovou, CSc.

a

doc.RNDr. Milanom Thurzom, CSc.

na tému

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ VÝSKUM KOSTROVÝCH POZOSTATKOV RODINY PALATÍNA JURAJA THURZU

 

Miesto: Bratislava, Klemensova 19, študovňa, 2. poschodie, č. dv. 26

Dátum a čas: 15. 3. 2001 (vo štvrtok) o 10.30 hod.

Tešíme sa na Vašu účast!