(www.dejiny.sk - podujatia - Vráblová Zdenka)

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

Doktorand: Mgr. Zdenka Vráblová

 

 

Téma dizertácie:

Rozvoj  poľnohospodárskej výroby na zičiovských panstvách v Komárňanskej stolici v 18. a na zač. 19. storočia

 

Oznamujeme Vám, že dňa 12.10.2000 o 14,30 hod. sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, II. posch. č. dv. 236 - v zasadacej miestnosti uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce vo vednom odbore slovenské dejiny