Dejiny - Podujatia - Židia v Československu 1918 - 1945 (www.dejiny.sk)

 

Filozofická fakulta UKF v Nitre

a Slovensko-česká a Česko-slovenská komisia huistorikov

 si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

 

Židia v Československu (1918 - 1945)

 

Dátum:10. apríla 2001

Miesto: zasadačka Archeologického ústavu SAV v Nitre, Akademická 2

Program:

Snahou organizátorov je pokúsiť sa analyzovať vzťah majoritného obyvateľstva v Čechách, na Slovensku i na Podkarpatskej Rusi k židovskej komunite.

9,00 - 12, 00 hod.

Židia v Československu (1918 - 1938)

Referáty:

 

Židia v Čechách a Československo

Dr. K. Čapková (Karlova univerzita, Praha)

 

Židia na Slovensku a Československo

PhDr. K. Hradská, CSc. (Historický ústav  SAV)

 

Židia na Podkarpatskej Rusi a Československo

doc. PhDr. P. Švorc, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov)

 

Koreferáty:

 

Židia v Čechách - Postavenie židovskej mestskej komunity na príklade mesta na Morave

doc. L. Nesládková, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava)

 

Bratislava - diferenciácia židovskej komunity v medzivojnovom období

PhDr. P. Salner, CSc. (Ústav etnológie SAV, Bratislava)

 

 

14,00 - 18,00 hod.

Židia v Československu (1938 - 1945)

 

Referáty:

 

Židia v Čechách v období protektorátu

doc. Dr. K. Kryl (Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem)

 

Židia na Slovensku v období slovenského štátu

doc. PhDr. E. Nižňanský (UKF Nitra)

 

Židia na Podkarpatskej Rusi

prof. Y. Jelínek, Izrael)

 

Koreferáty:

 

Židia v Čechách - Zmeny postavenia židovskej mestskej komunity v Ostrave

doc. Dr. M. Borák (Slezský ústav, Opava)

 

Židia na Slovensku - Zmeny postavenia židovskej mestskej komunity v Topoľčanoch

Mgr. A. James (Viedeň)