História


Zborník Slovenského národného múzea

Redakčná rada:

PhDr. Ján Botík, CSc., Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Želníra Grajciarová, PhDr. Michal Kaľavský, CSc., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., PhDr. Pavol Komora (predseda), PhDr. Elena Kurincová, PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., PhDr. Ľudmila Nemeskurthyová, CSc.

Odborná redaktorka a zostavovateľka:

PhDr. Elena Kurincová

Výkonná redaktorka:

PhDr. Jana Oršulová


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:

č. 38, 1998


  • Jana Oršulová: Sklomaliarska firma Karola Geylinga
  • Ladislav Takáč: Ferdinand Písecký - zakladateľ štefánikovskej tradície
  • Zuzana Francová: Striebro bratislavskej proveniencie v zbierkach mestského múzea v Bratislave
  • Hanna Kližanová: Nasledovník dielne Davida Teniersa mladšieho: Vidiecka veselica
  • Magdaléna Zubercová: Ponuka štandardného a módneho textilu prostredníctvom reklamných tlačí a vzorkovníkov
  • Eva Králiková: Muzeálna slovenská spoločnosť a Slovenské národné múzeum - ich vzťah ku krajanom v USA
  • Pavol Valachovič: Vývoj fondu militárií v zbierkach SNM-Historického múzea

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká