DEJINY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA  - ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 2000 (www.dejiny.sk)

   

ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 2000

OBSAH

CONTENTS — INHALT

PROTOKOLY

Materiály ze semináře „České, slovenské a československé dějiny“

Ivan Kamenec

Slovenské, české a českosloveské dejiny: Problém či pseudoproblém?  

Slovak, Czech and Czechoslovak Histories: A Problem or a Pseudo-problem?  

 

Jan Rychlík

České, slovenské a československé dějiny – problém vzájemného vztahu v různých historických dobách  

Czech, Slovak and Czechoslovak Histories: Questions of their Relations in Various Historical Periods  

 

Zdeněk Beneš

Československé dějiny a dnešní český školní dějepis 

Czechoslovak History and the Contemporary Czech Scholarly History 

 

Víliam Kratochvíl

K niektorým aspektom tvorby učebníc dejepisu v Československu a v súčasnosti 

Some Aspects of Writing History Textbooks in Czechoslovakia and in the Present Times  

 

Vladimír Goněc

Národní dějiny – „politickovýchovný“ účel, [pokleslá] beletrie či předmět kritické vědy? 

National History: A Question of a ,Political-Educational‘ Function, [Cheap] Belles-lettres or a Rigorous Scholarly Discipline?  

 

Úvodné referáty z diskusie „Česko-slovenské vzťahy v 20. storočí“

Dušan Kováč

Slovensko-české vzťahy v historickom vedomí slovenskej spoločnosti  

Slovak-Czech Relationships in Historical Consciousness of Slovak Society

 

Jan Rychlík

Slovensko a Slováci v české politice 19. a 20. století 

Slovakia and Slovaks in Czech Politics During the Nineteenth and Twentieth Centuries  

 

Materiály ze semináře „České a slovenské 20. století“

Robert Kvaček

Dvě světové války v českém zážitku 

The Czech Experience in Two World Wars  

 

Dušan Kováč

Česi a Slováci v kontexte európskych dejín 20. storočia  

Czechs and Slovaks in the Context of Twentieth-Century European History  

 

Jan Rychlík

České historické mýty versus mýty o českých sousedech 

Czech Historical Myths versus Myths About the Czechs’ Neighbors  

 

Zdeněk Beneš

Obraz moderních českých dějin v současných slovenských učebnicích dějepisu 

The Representation of Modern Czech History in Contemporary Slovak History Textbooks

 

Blažena Gracová

Češi a Slováci z pohledu studující mládeže 

Students’ Views of Czechs and Slovaks 

 

Miloslava Melanová

První světová válka a Liberecko 

World War I in the Liberec Region

 

Stanislav Biman

Druhá světová válka a Liberecko 

World War II in the Liberec Region  

 

ŠTÚDIE

 

Peter Macho

Bernard Bolzano a Gregor Berzeviczy o jazyku a jazykovej otázke  

Bernard Bolzano and Gregory Berzeviczy on Language and the Language Question  

 

Roman Holec

Miloš Štefanovič v kontexte česko-slovenských vzťahov 

Miloš Štefanovič in the Context of Czech-Slovak Relations  

 

Dagmar Pelčáková

Spolupráca Českoslovanskej jednoty a Národní rady české na začiatku 20. storočia 

Cooperation Between ,Czechoslavonic Unity‘ and the Czech National Council at the Beginning of Twentieth Century  

 

Nadežda Jurčišinová

Spolupráca Českoslovanskej jednoty so slovenskými dôverníkmi při rozvíjaní kultúrnych vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi 

Cooperation Between ,Czechoslavonic Unity‘ and Its Slovak Confidants in the Development of Cultural Relations Between Czechs and Slovaks

 

Marek Junek

Pražská léta Antona Štefánka (1915–1918) 

Anton Štefánek’s Prague Years 

 

Marián Hronský

K úlohe francúzskej vojenskej misie v bojoch na Slovensku a při utváraní jeho hraníc v roku 1919

The Role of the French Military Mission During the Battles in Slovakia and in the Establishment of the Slovak Borders in 1919    

 

Milan Zemko

Strany národnostných menšín a ich voličstvo za prvej ČSR 

Political Parties Representing National Minorities and Their Electorate During the First Czechoslovak Republic

 

DOKUMENTY

 

Vilém Prečan

 „Iz dnevnika V. A. Zorina“. Záznamy o rozhovorech sovětského velvyslance s českými a slovenskými politiky v dubnu 1945 v Košicích  

 

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Slovensko-česká komisia historikov (september 1999 – august 2000) (Roman Holec)  

 

RECENZIE. KRITIKA

Netradičné témy v slovenskej historiografii (Ivan Kamenec

České ženy 19. století (Robert Kvaček

November 1989 v zrkadle historikov a pamätníkov na Slovensku (Ivan Kamenec

Miroslav John Ličko: Ako chutí cudzina (Ivan Kamenec

Pohľady na židovskú komunitu v Československu v niektorých zborníkoch a periodikách (Eduard Nižňanský

Jan Pešek – Michal Barnovský: Pod kuratelou moci. Církvi na Slovensku v rokoch 1953–1970 (Jozef Žatkuliak

Knižné bibliografie českej historiografie v roku 1999 (Alžbeta Sedliaková

Sprievodcovia po slovenských archívoch (Alžbeta Sedliaková

Antoni Giza: Słowacki ruch narodowy w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku) (Milan Podrimavský)

 

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Desátý liberecký seminář (Robert Kvaček

 

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

[Reprodukce dopisu R. Hofbauerovi] (Ivan Kamenec, Vilém Prečan)