DEJINY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA  - ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1999 (www.dejiny.sk)

   

ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1999

OBSAH

CONTENTS — INHALT

PROTOKOLY

 

Materiály z konferencie „Náboženský exil v novoveku“

Na úvod (Viliam Čičaj) 

Ivo Barteček

Novověký exil 

Modern Exile  

 

Ivan Mrva

Uhorsko, azylová krajina v období novoveku 

Hungary. The Modern Land of Asylum 

 

Lenka Bobková

Česká komunita v Pirně v letech 1629–1639  

The Czech Community in Pirna from 1629–1639  

 

David P. Daniel

Uhorský exil v Nemecku v 17. storočí 

Hungarian Exiles in Germany during the Seventeenth Century  

 

Marie Marečková

K náboženským exulantům z českých zemí ve východoslovenských městech v období raného novověku 

Religious Exiles from the Czech Lands in Eastern Slovak Towns  

 

Miloš Kouřil

Morava a náboženská emigrace v raném novověku 

Moravia and the Religious Exile during the Early Modern Age 

 

ŠTÚDIE

Ľubomír Lipták

Slovensko-české vzťahy 

Slovak-Czech Relations. Historical Comments

 

Roman Holec

Agrárne hnutie na Slovensku v kontexte česko-slovenských vzťahov do vzniku ČSR 

The Agrarian Movement in Slovakia in the Context of Czech-Slovak Relations (Prior to the Founding of Czechoslovakia)

 

Michal Stehlík

Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě v roce 1907 v kontextu česko-slovenských vztahů 

The 1907 Speaking Tour by Andrej Hlinka in Bohemia and Moravia  

 

Natália Krajčovičová

Jeden či dva národy? 

One or Two Nations? The Dilemma of Slovak Politicians Following the Founding of Czechoslovakia  

 

Ľudovít Hallon

Hospodárske aspekty česko-slovenského vzťahu v rokoch 1918–1945 

Economic Aspects of Czech-Slovak Relations Between 1918 and 1945  

 

Jan Pešek

Vnútorné spory namiesto vzopätia 

Internal Disputes Instead of Moving Forward. Protestant Churches in Slovakia Between 1968 and 1970  

 

DIELŇA. DISKUSIA

 

Dušan Kováč

Biele miesta v dejinách Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany

Blank Parts in History of Hlinka’s Slovak People’s Party

 

Josef Harna

Postjubilejní zamyšlení nad stavem studia dějin první republiky 

Post-anniversary Thoughts of State of Study of 1st Republic’s History  

 

DOKUMENTY

 

Vilém Prečan

Delegace Slovenské národní rady v Londýně (říjen-listopad 1944): Nové dokumenty

[Úvod]  

Malá kronika pobytu delegace SNR v Londýně 

Seznam relevantních dokumentů ke vztahu čs. exilového státního zřízení

a povstalecké SNR a k londýnské delegaci SNR 

Souhrnná zpráva Huberta Ripky o pobytu delegace SNR v Londýně 

Přílohy a doplňky ke zprávě Huberta Ripky  

Programová stať Huberta Ripky … Jednota Čechů a Slováků 

 

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Slovensko-česká komisia historikov (september 1998 – august 1999) (Roman Holec) 

 

RECENZIE. KRITIKA

Pokus o spracovanie dejín novodobej českej historiografie (Ivan Kamenec) 

Bibliografia k dejinám Slovenska. (Literatura vydaná do roku 1965) (Alžbeta Sedliaková)  

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990–1995, sv. 1–2. (Alžbeta Sedliaková)  

Dve nové monografie o dejinách holokaustu na Slovensku (Ivan Kamenec)  

Z najnovšej produkcie českých hospodárskych dejín 19. a 20. storočia (Roman Holec)  

Ivan Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka (dr. Jozef Tiso 1887–1947) (Josef Harna) 

Hájek, J. – Lacina, V.: Od úvěrních družstev k bankovním koncernům (Roman Holec)  

Marek, P. – Soldán, L.: Karel Dostál-Lutinov. Bez mýtů, předsudků a iluzí.

Marek, P.: Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české katolické moderny (Roman Holec)  

Nepřehlédnutelné paměti (Robert Kvaček)

Diplomat – historik v těžkých letech (Robert Kvaček)  

Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě I., II. (Pavla Vošahlíková) 

Slovacika ve Slezském sborníku 1948–1998 (Milada Písková)  

 

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Devátý seminář o Češích a Slovácích v Liberci (Robert Kvaček) 

Konferencia o úlohe a význame agrárneho hnutia v českých a československých dejinách (Roman Holec)  

Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848–1918 (Peter Švorc)  

Historická věda na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v uplynulém desítiletí (Jana Burešová)  

 

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

Poznámky na margo konferencie k 60. výročiu vzniku slovenskej republiky (Marína Zavacká)  

Od „vědeckého komunismu“ k „vědeckému nacionalismu“? (Vladimír Goněc)