Spišský dejepisný spolok


Spišský dejepisný spolok vznikol 18. 12. 1883 a až do r. 1946 zohral jedinečnú úlohu v regionálnych dejinách Spiša nielen svojimi početnými prednáškami, akciami na záchranu pamiatok, založením Spišského múzea v Levoči, ale najmä svojou edičnou činnosťou. Vydával ročenky (13 ročníkov) i štvrťročné Správy z dejín Spišskej župy (16 ročníkov), okrem toho začal vydávať monografiu Spiša v podobe tzv. milenárnych vydaní (6 zväzkov).

Dňa 4. 1. 1992 sa bývalí členovia Spolku rozhodli o jeho obnovení, zvolili prípravný výbor a dohodli sa na znení stanov. Zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo 27. 6. 1992 a zvolilo funkcionárov a výbor obnoveného Spolku, ktorý hneď začal svoju činnosť. Pri príležitosti 700. výročia mestských práv a 350. výročia príchodu piaristov do Podolínca zorganizoval seminár. Nasledovali ďalšie konferencie (Z dejín Smižian, Spišská Kapitula a slovenská duchovná kultúra) a kolokvium (Využívanie regionálnych dejín pri vyučovaní dejepisu).

Spišský dejepisný spolok obnovil vydávanie ročenky Z minulosti Spiša (od r. 1993).

Kontaktná adresa

Doc. Ivan Chalupecký
Spišský dejepisný spolok
Štátny oblastný archív
nám. Majstra Pavla 60
054 01 Levoča

Výbor Spišského dejepisného spolku

Predseda: Dr. Ivan Chalupecký

Podpredseda: prof. Eduard Pavlík

Tajomník: Dr. Gabriel Lukáč

Pokladníčka: Alžbeta Liščáková

Členovia: prof. Michal Griger, František Javorský, Dr. Peter Roth, Mgr. Jozef Jarab, Dr. František Žifčák

Náhradníci: Pavol Matiek, Dr. Marta Weissensteinerová, Ing. Ladislav Kiefer

Revízori: Mgr. Ján Horník (predseda), Dr. Zuzana Kollárová, Mgr. Pavol Štinčík (členovia)


Späť na WWW stránku Vedecké spoločnosti a spolky...

Stránka je pod stálou rekonštrukciou! (2235 bytes)