BOOKS:

 

 

  1. Kto bol kto za I.ČSR   (Who Was  Who in the Czechoslovakia.) Bratislava, Q 111 1993. (slovak)
  2. Niektoré interpretácie fašizmu v SRN 1945-1990. [Several Interpretations of Fascism by Historiography in Western Germany (1945-1990)]. Košice, CompuGraph 1994. (slovak)
  3. Interpretácie fašizmu historiografiou SRN (1945-1990). [Interpretations of Fascism by Historiography in Western Germany (1945-1990)]. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995. (slovak)
  4. Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou republikou a  slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. (Jewish Community in Slovakia Between Czechoslovac Parliamentary Democracy and Slovak State in Middleeuropean Context.) Prešov, Universum 1999. (slovak)

 

<< Back