Študent histórie...
www.dejiny.sk

O autoroch

Ing. Miroslav Fabricius, CSc.

(* 15.8.1951)

Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Telefón: 00421-7-529 25 753
Fax: 00421-7-529 26 321

Vzdelanie:

1970 - 1975 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Doterajšia prax:

1975 - 1990 Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. Vedecký pracovník. Špecializácia výskumu: Hospodárske dejiny Slovenska 1918 - 1945.

1990 - Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Vedecký pracovník. Špecializácia výskumu: Hospodárske dejiny Slovenska 1918 - 1945.

Publikačná činnosť (výber):

Trenčín (Vlastivedná monografia 2). Alfa - Press 1997, 309 s (spoluautor)
Fabricius M. - Holec R. - Pešek J.: 150. rokov slovenského družstevníctva, Bratislava 1995, 327 s. (spoluautor)
Bratislavská plodinová burza.- In: Ekonomický časopis.- Roč. 38, č. 12 (1991), s. 877 - 890.
Vývoj názorov na postavenie ekonomiky Slovenska v predmníchovskej republike. Bratislava 1989, 97 s.
Hospodársky vývoj Slovenska do konca predmníchovskej republiky. Bratislava 1988,127 s.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Slovenská historická spoločnosť, Společnost pro hospodářské dějiny

Iné...

Člen tímu budujúceho nekomerčné vedecké sajty: www.botanika.sk, www.copyright.sk, www.dejiny.sk, www.economy.sk, www.estetika.sk, www.feminizmus.sk, www.filozofia.sk, www.fyzika.sk, www.politologia.sk, www.psychologia.sk, www.sociologia.sk a www.veda.sk.

 

Mgr. Peter Krákorník

(* 2.4.1971)

Mukačevská 5
080 01 Prešov

Telefón: 00421-91-467 12

Vzdelanie:

1989 - 1991 Filozofická fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Prešov
1991 - 1996 Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, ČR

Doterajšia prax:

1996 - 1999 Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied. Interný doktorand. Špecializácia výskumu: Dejiny filozofického myslenia na Slovensku.
1999 - 2004 Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Externý doktorand. Špecializácia výskumu: Slovensko a fenomén ľudáctva v 20.storočí.

Publikačná činnosť:

Štúdie
Španielska filozofia na Internete. (spoluautorka PhDr. P. Šišmišová, CSc.) In: FILOZOFIA č. 2/2000, str. ?!

Úvahy
Porozumieme médiám, ak porozumieme M. McLuhanovi? In: FILOZOFIA č. 8/1999, str. 592-600

Recenzie
Vraj samostatný štát... Katarína Hradská: Prípad Wisliceny (Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku). In: OS č. 9/1999, str. ?!
Americký pragmatizmus v slovenčine. Emil Višňovský, František Mihina (edd.): Malá antológia filozofie XX. storočia - Pragmatizmus. In: OS č. 7/1999, str. 89-90
Eseje nielen o národe. Štefan Polakovič: Eseje o národe. In: FILOZOFIA č. 6/1999, str. 423-426
Problém identity a integrity. Marcela Gbúrová: Medzi identitou a integritou. In: PARLAMENTNÝ KURIÉR č. 2/1999, str. 12-13
Antológia antickej filozofie I. Jaroslav Martinka (edd.): Antológia z diel filozofov - Predsokratovci a Platón. In: OS č. 12/1998, str. 110-111
Zborník o E. Ladiverovi a M. Gregušovi. Kolektív autorov: Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby. In: FILOZOFIA č. 6/1998, str. 395-397
O jednej modlitbe za národ. Štefan Polakovič: Omšová modlitba - Európsky kultúrny pomník. In: PROGLAS č. 1/1998, str. 42-43
Chvála Internetu. Christian Huitema: A Boh stvoril Internet.... In: OS č. 2/1998, str. 78-79
Caraffove jatky 1687. Ján Rezik: Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky 1687. In: OS č. 11/1997, str. 74-75
Warhola v Byckových Warholovciach... Michal Bycko: Nočné dialógy s Andym. In: LITERÁRNY TÝŽDENNÍK č. 22/1997, str. 14

Správy
Slovenské filozofické združenie v "sieti sietí"... In: SPRAVODAJ RSVS č. 2/1999, str. 3
Prešovské kolégium v kultúrnych dejinách strednej Európy. In: FILOZOFIA č. 7/1997, str. 484-486

Rozhovory
Rozhovor so Š. Polakovičom I. a II. In: PROGLAS č. 2/1995, str. 22 a č. 3/1995, str. 7

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Slovenské filozofické združenie, Slovenská historická spoločnosť, Slovenská jazykovedná spoločnosť

Iné...

Člen tímu budujúceho nekomerčné vedecké sajty: www.botanika.sk, www.copyright.sk, www.dejiny.sk, www.economy.sk, www.estetika.sk, www.feminizmus.sk, www.filozofia.sk, www.fyzika.sk, www.politologia.sk, www.psychologia.sk, www.sociologia.sk a www.veda.sk.


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť na hlavnú stránku...

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999 - 2000, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 09.04.2000 18:01:17
Made in Slovakia