Študent histórie...
www.dejiny.sk

eKnihy

V á ž e n í   p r i a t e l i a!

Dovoľujeme si Vám predstaviť prvých priekopníkov v slovenských dejinách virtuálnej prezentácie odborných historických diel, ktorí Vám bezplatne poskytli plnú elektronickú verziu svojich publikácií.  


Dudeková G.: DOBROVOĽNÉ ZDRUŽOVANIE NA SLOVENSKU V MINULOSTI

Verziu textu vo formáte MS WORD 7.0 si môžete stiahnuť tu! Súbor je zazipovaný v samorozbaľovacej forme (koncovka .exe).


RUŽOMBERSKÁ VZBURA 1939 - Ed. Stanislav V. Chytka 

Verziu textu vo formáte MS WORD 7.0 si môžete stiahnuť tu! Súbor je zazipovaný v samorozbaľovacej forme (koncovka .exe).


Hradská K.: NEMECKÍ PORADCOVIA NA  SLOVENSKU V ROKOCH 1940-1945: PRÍPAD DIETER  WISLICENY  

Verziu textu vo formáte MS WORD 7.0 si budete môcť stiahnuť tu! Súbor je zazipovaný v samorozbaľovacej forme (koncovka .exe).


Chytka S. V. - Nosál M. - Šlauka Ľ.: Rukoväť pre určovanie zbierkových ručných strelných zbraní, ich   náležitosti a súvislosti.

Verziu textu vo formáte MS WORD 7.0 si budete môcť  stiahnuť tu! Súbor je zazipovaný v samorozbaľovacej forme (koncovka .exe).


Pripravujeme:

  • Pešek J.: Pod kuratelou moci

  • Pešek J. - Barnovský M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 - 1953

  • Pešek J.: Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948 - 1953

 

Ponuka a pokyny pre prispievateľov.

Vážené kolegyne, kolegovia!

     Súčasťou nášho virtuálneho projektu, na ktorého WWW stránkach sa práve nachádzate, zameraného na slovenské a svetové dejiny je i program elektronickej archivácie prác z rôznych odborov historického bádania a ich následnej voľnej, či čiastočne spoplatňovanej distribúcie. Cieľom tejto stránky je teda zachovať Vaše dielo, vedeckú prácu pre budúce generácie a to celosvetovo prístupnou (internetovou) formou, t.j. v elektronickej podobe.

     Ako iste viete, mnohé hodnotné práce našich starších, no i súčasných historikov sa dočkali len jedného (často nákladom obmedzeného) vydania(!), prípadne periodicita ich vydávania neuspokojuje odborníkov, ani laikov. A tak podnetné knihy, inšpiratívne texty po celé roky chýbajú záujemcom o problematiku, jednoducho nie sú "po ruke". Prístup k ním neraz vyžaduje takmer nadľudské úsilie... Drahí priatelia, aj Vy môžete už dnes prispieť k zmene tohto neutešeného stavu, stačí ak nadviažete s nami spoluprácu a sprístupnite na stránkach www.dejiny.sk svoje vedecké dielo.

Ponúkame Vám dva spôsoby prezentácie Vašej práce!

     Prvú charakterizuje bezplatné, časovo neobmedzené poskytnutie výlučne celých Vašich diel čitateľskej obci. Môžete sa rozhodnúť celosvetovo archivovať a distribuovať našim prostredníctvom tak staršie práce, u ktorých nie je nádej na reedíciu, ako aj novšie (napr. vypredané knihy s minimálnou šancou dotlače v najbližších rokoch), no i úplne čerstvé novinky, ktoré v krátkej dobe chystáte vydať klasicky. Strach z prípadného dramatického zníženia predajnosti takto uverejnenej knihy nemusíte mať, lebo istý typ čitateľa vždy uprednostní klasickú knihu. V prípade, že si zvolíte túto, pre používateľov internetu príťažlivejšiu formu archivácie a distribúcie Vášho diela, budeme Vám jej technickú realizáciu a správu poskytovať bezplatne!

     Pre druhú podobu prezentácie Vášho diela (upozorňujeme, že musí ísť o celý, teda nekrátený materiál) platia v zásade tie isté pravidlá ako v prvom prípade. Máte však právo žiadať finančnú úhradu za každý čitateľom stiahnutý text (forma ZIP). Keďže chceme, aby diela boli prístupné čo najširšiemu okruhu záujemcov, predovšetkým však študentom, žiadame Vás, aby cena Vašej elektronickej knihy neprevýšila 1/3 ceny v kamennom obchode! Za pochopenie ďakujeme! Pokiaľ si zvolíte túto formu archivácie a distribúcie Vášho diela, budeme Vám za technickú realizáciu a správu účtovať 25% z Vami stanovenej ceny elektronického vydanie knihy a to pri každom jej stiahnutí.

     Kompletné spracovanie (formát HTML a WORD (verzia ZIP)) a distribúciu e-kníh zabezpečíme, materiál však musíte dodať Vy. Vopred Vám za prejavenú dôveru ďakujeme! 

     Na spoluprácu sa tešia a s úctou ostávajú autori projektu www.dejiny.sk

Miroslav Fabricius a Peter Krákorník


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 02.05.2001 22:32:20
Made in Slovakia