Študent histórie...
www.dejiny.sk

Práce študentov

Drahé študentky, milí študenti!

     Autori projektu www.dejiny.sk Vás týmto vyzývajú k spolupráci. Pošlite nám svoju seminárnu, semestrálnu či diplomovú prácu, ukážte svoj talent, odbornú erudíciu, predstavte sa našej obci milovníkov dejín, no i našim priateľom v Českej republike a inde vo svete!

     Príspevky nám posielajte vo formáte HTML, eventuálne v programe WORD 6.0 (a vyššie verzie) či T602 a to prostredníctvom elektonickej pošty (kliknite na jedno z mien autorov projektu v dolnej časti stránky), služby ICQ, v krajnom prípade pošlite disketu s textom na adresu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc., Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. Na obálku napíšte - www.dejiny.sk!

Autori projektu


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 08.12.1999 13:55:24
Made in Slovakia