Študent histórie...
www.dejiny.sk

Knihy, časopisy, periodiká

ČASOPISY | RECENZIE | KNIHY | KNÍHKUPECTVÁ | KNIŽNICE

ČASOPISY

Späť na začiatok

RECENZIE

  • na recenzných príspevkoch sa pracuje...
  • hľadáme autorov, ktorí by boli ochotní sa cez náš projekt prezentovať...
  • pošlite nám svoju recenziu práce z oblasti histórie, hoc už bola publikovaná klasicky...
  • najlepšie vo formáte WORD 6.0 alebo WORD 7.0, no v krajnom prípade aj v textovom editore T602...
  • ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu...
Späť na začiatok

KNIHY

Späť na začiatok

KNÍHKUPECTVÁ

Späť na začiatok

KNIŽNICE

Slovenská republika

Ostatné knižnice v SR...

Česká republika

Ostatné knižnice v ČR...

Europa

Francúzsko

Maďarsko

Nemecko

Rakúsko

Rusko

Veľká Británia

Spojené štáty americké

Späť na začiatok

ČASOPISY | RECENZIE | KNIHY | KNÍHKUPECTVÁ | KNIŽNICE


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť na hlavnú stránku...    Pridaj URL / WWW stránku

Umiestnite si náš reklamný banner na Vašu stránku! Ďakujeme!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999 - 2000, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 15.04.2000 11:57:52
Made in Slovakia

TOPlist TOPlist